Terttu Seppänen

Terttu Seppänen on psykologi, joka on perehtynyt  ihmisen henkiseen kasvuun sekä itäisten että läntisten viisaustraditioiden ja nykyhenkisyyden pohjalta. Hän on toimi psykologina vuoteen1994, jolloin siirtyi päätoimiseksi ajatusjoogan opettajaksi. Nykyisin hän luennoi ja kouluttaa Via-Akatemiassa ajatusjoogaohjaajia. Hän on toimittanut kirjaksi vuosina 1955-57 Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen kirjoittaman Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin kymmenen opetuskirjettä.

Näytteilleasettaja / Exhibitor : Via-Akatemia – Kirjeopisto Via

Tunti: Ajatusjooga sisäisen eheyden luojana

Lauantai klo 10:00 luentosali Kellari 1

Ajatusjooga johtaa ajattelun ja tunteiden positivisoimisen kautta luonteen jalostumiseen ja Ikuisen Itsen yhteyteen.

Ajatusjooga toimii loogisten positiivisten lauseiden avulla. Tavoitteena on sisäinen rauha, mielentyyneys, luonteen jalostuminen, tajunnan avartuminen ja tietoinen yhteys Jumalaan. Tarkastelen luennossa ajatus- ja tunneolemuksen puhdistamista, Ikuisen Itsen voimistamista, anteeksiannon ja anteeksipyynnön harmonisoivaa voimaa ihmissuhteissa ja tietoisuuden tasoja henkisen kasvun edetessä. Ajatusharjoitusten riittävä perustekniikka opitaan tunnilla. Ajatusjoogaharjoitukset etenenevät valmiin kirjallisen materiaalin mukaan ja koko peruskurssi edellyttää kahden noin vuoden opiskelua. Päivittäinen harjoitteluaika 20-30 min. 

Ajatusjoogaan ei kuulu fyysisiä harjoituksia.