Mari ja Mikko Kapulainen

Mari on fysioterapeutti ja joogaopettaja, RYT500 ja hänellä on vuosien kokemus erilaisten psykofyysisten ryhmien ohjauksesta. Mikko on kehitysvammaisten ohjaaja ja joogaopettajaopiskelija. Mikolla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, kehitysvammaisten musiikinopetuksesta ja bänditoiminnan ohjauksesta. Näiden kokemusten ja koulutusten pohjalta lähdimme luomaan Erkkajoogaa, jonka ajatuksena luoda kehitysvammaisillekin mahdollisuus kokea joogan tuoma hyvä olo.

Erkkajooga

Lauantai 3.3.2018 klo 14.00, Nurkka

Erkkajooka on kehitysvammaisille suunnattua kuntouttavaa joogaa, joka perustuu psykofyysiseen näkemykseen ja kehollisen tiedon vahvistamiseen. Tunnit rakentuvat asana-, hengitys- ja vuorovaikutusharjoituksista. Musiikilla, rytmityksillä ja yhdessä luoduilla liikkeillä kannustetaan ryhmäläisiä luovuuteen ja itseilmaisuun. Harjoituksissa koetut tuntemukset jaetaan yhdessä ryhmän kanssa. Näin vahvistetaan joogaajan luottamusta omaan kehoon sekä taitoa tarkastella sitä, mitä omassa mielessä ja kehossa tapahtuu. Eräs Erkkajoogalainen kuvaili tuntemusta tunnin jälkeen näin: ”Joogasta tulee rauhallinen olo, joka tuntuu vielä illalla kotonakin. Tulee ajateltua kaikkia hyviä asioita.