Jeremy Qvick

Jeremy Qvick on innostava tietoisuuden tutkija ja kirjailija (Tie Sisäiseen ihmisyyteen – Viisas Elämä, ja Tietoisuuden kehittäminen – Osa I) joka on opiskellut vuosia meditaatiota, havainnoinnin ja ajattelun kehittämistä sekä ihmiskohtaamisen merkitystä maailman eri puolilla. Hänen luennoi elävästi ja ohjaa ihmisiä kokemuksiin luennon aiheista erilaisten harjoituksien ja läsnäolon voiman avulla. Tietoisuuden jooga on Rudolf Steinerin luoma, ja Yeshayahu Ben-Aharonin edelleen kehittämä tietoisuuden kehittämisen tie. Jeremy on opiskellut sitä Ben-Aharonin, sekä muiden kansainvälisten tietoisuuden tutkijoiden kanssa.

Luento: Tietoisuuden jooga

Sunnuntai 15.30, Parvi

Tietoisuuden jooga on työkalu jonka avulla ihminen oppii tuntemaan itsensä, sekä ympäröivän maailman perusteellisesti. Hän kokee silloin olevansa toimiva osa tätä maailmankaikkeutta, ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan, toisten ihmisten, luonnon ja koko inhimilliseen elämään positiivisesti.

Tietoisuuden joogassa tutustutaan siihen, että ihminen sisään hengittää ilman lisäksi myös havaintoja; hän imee vaikutteita kaikesta ympärillään olevasta. Uloshengityksessä ihmisen ajattelu läpäisee ulkoisen maailman hänen muistoilla, mielikuvilla  ja mielipiteillä. Tästä ajattelun ja havaintojen yhteenliittymisestä jokaisessa hetkessä ei olla useinkaan tietoisia, ja siksi maailmaa ei koeta joka hetki uutena ihmeenä vaan vanhojen ajatuksien, kokemuksien, tunteiden ja tarpeiden läpäisemänä.

Konkreettinen tietoisuus jooga -työskentely lähtee siten, että ihminen tiedostaa edellä mainitun alitajuisen prosessin, ja alkaa erottamaan tietoisuutensa sisään- ja uloshengitys tapahtumaa. Tämän myötä saa hän reaalisen kokemuksen omista tiedostamattomista ajatus-, tunne- ja tarvemalleista jonka myötä hän oppii paremmin ohjaamaan omaa elämäänsä ja päätöksiään.

Kun tietoisuuden joogasta tulee taito, tietoisuuden sisään- ja uloshengityksestä tulee vahvoja kykyjä. Silloin ihminen voi saavuttaa puhtaan kokemisen tilan. Ulkoinen maailma näyttäytyy, kuulostaa, tuoksuu ja maistuu uudelta ja elävältä. Hän voi saavuttaa myös puhtaan ajattelun kokemuksen, jossa hän meditatiivisesti kokee elämän asioiden syvemmän merkityksen.

Nyt ihminen on vapaampi valitsemaan minkä merkityksen hän antaa elämänsä asioille, toisille ihmisille ja kokemuksilleen. Hän kokee elämänsä hetket elävästi koska tuntee omat, ennen tiedostamattomat mielensä rakenteet ja osaa asettaa ne sivuun näin halutessaan. Puhtaan ajattelun kehittymisen myötä hän oppii myös tuomaan jokaiseen tilanteeseen ja päätökseen uusia tapoja elää ja toimia.

Tällä Jooga-festivaaleille erityisesti suunnitellulla luennolla tutustutaan yksinkertaisten harjoitusten ja teorian kautta kokemuksellisesti tietoisuutemme rakenteeseen ja niihin tekniikoihin joita kehittämällä tulemme saavuttamaan puhtaan havainnoinnin ja vapaan ajattelun kokemukset.