Ella Poutiainen

Olen turkulainen joogaohjaaja ja sukupuolentutkimuksen jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Kiintymykseni joogaan on sekä kokemuksellista että teoreettista, ja joogan opettamisen lisäksi minua kiinnostaa akateeminen joogatutkimus. Teen parhaillaan väitöskirjatutkimusta feministisestä henkisyydestä henkisyyden kaupallistumisen kontekstissa, ja myös joogalla on tutkimuksessa merkittävä rooli.

Luento: Jooga ja kulttuurinen omiminen

Sunnuntai 10.00, Kellari 1

Luennolla pohditaan kulttuurisen omimisen kysymystä ja globaalissa joogamaailmassa vaikuttavia valtasuhteita.

Luennolla tarkastellaan joogamaailmassa käytyä kiivasta keskustelua siitä, onko joogassa kyse kulttuurisesta omimisesta. Länsimaista joogaa on syytetty joogan alkuperäisen merkityksen ja kulttuuristen juurien unohtamisesta, ja joogatunteja on jopa peruttu poliittisen korrektiuden nimissä. Toisaalta kritiikkin on vastattu huomauttamalla, ettei jooga kuulu kenellekään, eikä sitä voi omistaa eikä näin ollen myöskään omia. Mitä nykyajan tiedostavan joogin tulisi ajatella tästä? Joogan jatkuva globalisaatio asettaa sen kulttuurisen politiikan ytimeen – halusimme sitä tai emme. Keskustelussa ei lopulta ole kysymys siitä, kenelle jooga kuuluu, vaan siitä, kenen ääni tulee joogamaailmassa kuuluviin.