Terttu Seppänen

Ajatusjoogan opettaja Terttu Seppänen on koulutukseltaan psykologi, joka on perehtynyt akateemisen psykologian lisäksi ihmisen henkiseen kasvuun sekä itäisten että läntisten viisaustraditioiden ja nykyhenkisyyden pohjalta. Hän toimi aiemmin psykologina, kunnes 1994 siirtyi päätoimiseksi ajatusjoogan opettajaksi. Opettamisen lisäksi hän kouluttaa Via-Akatemiassa ajatusjoogatyön jatkajia, kehittää ajatusjoogaohjaajien koulutusjärjestelmää ja luennoi eri puolilla Suomea.

Näytteilleasettaja: Via-Akatemia

Luento: Ajatusten avulla sisäiseen eheyteen

Lauantai 3.3.2018 klo 11.00, Kellari 2

Ajatusjooga soveltuu silloin, kun tahdot ajatustesi avulla oppia eheyttämään ajatus- ja tunneolemustasi, tahdot saada käyttöösi luovan potentiaalisi, tahdot löytää todellisen sisäisen itsesi, tahdot oppia anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen ihmissuhteita harmonisoivan voiman ja tahdot saavuttaa tietoisen jumalyhteyden.

Ajatusjooga toimii loogisten positiivisten lauseiden avulla. Niitä toistellaan hiljaa mielessä 15-30 min. päivittäin. Ajatusjooga etenee valmiin oppimateriaalin mukaan. Ajatustyöskentelyn harmonisoivaa ja tajuntaa avartavaa vaikutusta alkaa havaita aika pian.

Ajatusjoogaan ei sisälly fyysisiä harjoituksia.