Terttu Seppänen

Ajatusjoogan opettaja Terttu Seppänen on koulutukseltaan psykologi, joka on perehtynyt akateemisen psykologian lisäksi ihmisen henkiseen kasvuun sekä itäisten että läntisten viisaustraditioiden sekä nykyhenkisyyden pohjalta. Hän on toimi aiemmin psykologina, kunnes 1994 siirtyi päätoimiseksi ajatusjoogan opettajaksi. Nykyisin hän kouluttaa Via-Akatemiassa ajatusjoogatyön jatkajia ja luo ajatusjoogan koulutusjärjestelmää sekä luennoi ja pitää ajatusjoogakouluja eri puolilla Suomea.

Näytteilleasettaja: Via-Akatemia

Luento: Ajatusten avulla sisäiseen eheyteen

Lauantai klo 10.00, Kellari 2

Ajatusjooga on rajajoogaa, jossa ajattelun positivisoiminen johtaa luonteen jalostumiseen ja todellisen Itsen yhteyteen.

Ajatusjooga toimii loogisten positiivisten lauseiden (mantrojen) avulla. Tavoitteena on sisäinen rauha, mielentyyneys, luonteen jalostuminen, tajunnan avartuminen ja tietoinen yhteys Jumalaan. Tarkastelen tunnilla ajatus- ja tunneolemuksen puhdistamista, Ikuisen Itsen voimistamista, anteeksiannon ja anteeksipyynnön harmonisoivaa voimaa ihmissuhteissa ja tietoisuuden tasoja henkisen kasvun edetessä. Ajatusharjoitusten riittävä perustekniikka opitaan tunnilla. Ajatusjoogaharjoitukset etenenevät valmiin kirjallisen materiaalin mukaan ja koko peruskurssi edellyttää  kahden vuoden opiskelun. Päivittäinen harjoitteluaika 20-30 min. 

Ajatusjoogaan ei sisälly fyysisiä harjoituksia.