Sahaja Yoga

Sahaja Yogan tekniikka on helppo oppia. Sitä harjoitetaan ympäri maailmaa, lähes jokaisessa maassa. Opetus on aina ilmaista.

Lisätietoja: www.jooga.org

Sahaja Yoga -meditaatio

Sunnuntai 4.3.2018 klo 15.00, Nurkka

Sahaja Yoga on tie itsetuntemukseen ja sitä voi harjoittaa jokainen iästä, kunnosta ja taustasta riippumatta. Meditaatioon perustuvan Sahaja Yogan avulla oppii tiedostamaan hiljaisuudesta kumpuavan voiman. Sen avulla voi löytää rauhaa, iloa ja tasapainoa arjessa. Päivän tapahtumat ja haasteet on myös helpompi kohdata meditoimisen myötä.

Joogameditaation avulla voi oppia elämään nykyhetkessä, jolloin pystyy olemaan murehtimatta liikoja mennyttä tai tulevaa. Tutkimusten mukaan meditaatiolla on elintoimintoja tasapainottava vaikutus. Sen on havaittu myös lisäävän keskittymiskykyä sekä onnellisuutta. Meditaatio helpottaa stressiä sekä monia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia.