Päivi Romo

Aloitin meditaation Helsingin Buddhalaisessa keskuksessa vuonna 2000. Joogatieni jatkui Iyerjoogaan ja sieltä Helsingin Joogayhdistykseen. Suoritan parhaillaan syventäviä opintoja Suomen Joogaliiton jooganopettajakoulutuksessa (SJL). Toimin aktiivisesti Helsingin Joogayhdistyksessä ja kuulun Suomen Joogaliiton hallitukseen.

Hathajoogaa

viikonpäivä pvm, klo xx.xx, sali x

Jooga sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Harjoituksessa kuuntele aina kehoasi. Mielestäni joogaharjoituksessa on merkityksellistä kehotietoisuuden lisääminen ja mielen hiljentyminen, jolloin on mahdollista kokea kehon, mielen ja hengityksen harmoniaa. Ohjauksessani haluan painottaa joogan yksilöllistä kokemusta.