Johanna Blomqvist

Filosofian tohtori (fysiikka), kirjailija, luennoitsija, reiki-opettaja ja hypnoosiohjaaja. Kirjani Kvanttifysiikasta energiahoitoihin – fyysikon matka mieleen ja paranemiseen ilmestyi juuri Viisas Elämä -sarjassa. Kirja kertoo energiahoitokokemuksistani ja siitä, miten hain niihin vastauksia tieteestä ja tutkimuksista.

Toimin nykyisin luennoitsijana, kouluttajana ja itsenäisenä tutkijana, kohteina erityisesti mieli, tietoisuus, paraneminen ja energia.

Todellisuus ja hyvinvointi

SUNNUNTAI klo 15:30, paikka: Parvi

Sanotaan, että ajatuksillasi luot oman todellisuutesi. Onko tällä mitään tieteellistä pohjaa ja miten tehdä tätä käytännössä?

Vastaus voi löytyä ehkä yllättävältä suunnalta: kvanttifysiikasta. Se on vahvasti kokeellisesti todistettu ja voi antaa vastauksia todellisuuden luonteesta. Voidaan mm. sanoa, että olemme kaikki yhtä ja samaa värähtelevää energiaa. Kvanttifysiikan mukaan myös havaitsija vaikuttaa lopputulokseen. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot tapahtumille ovat olemassa, ennen kuin havainto ”romahduttaa” muut ja se toteutuva ainoana jää.