Asta Raami

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi lähes 15 vuotta erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Astalla on tutkinnot myös kasvatustieteestä, designista ja digitaalisesta mediasta. Viime vuonna ilmestynyt teos ”Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä” (Kustantamo S&S) käsittelee intuition monimuotoisuutta ja ihmismielen piilossa olevaa potentiaalia. Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity-hankkeessa.

Älykäs intuitio – miten saan sen käyttööni

SUNNUNTAI klo 16:30, paikka: Parvi

Kehon ja mielen yhteistoiminta on nerokasta ja kaunista, mutta arvokasta tietoa jää hyödyntämättä. Intuition kaikkia puolia ei yleisesti tunneta ja intuitioon liittyy paljon virheuskomuksia. Valjastamalla ihmismielen piilossa oleva potentiaali voidaan yltää täysin uudenlaiseen tietämiseen ja tietoon. Tämä auttaa uudenlaisten ideoiden keksimisessä, tulevan ennakoinnissa, monimutkaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.

Älykäs intuitio koostuu kolmesta taidosta: Kyvystä virittyä intuitioon, intuition lukutaidosta ja kyvystä arvioida intuition luotettavuutta. Teemaa tarkastellaan esimerkkien, kertomusten ja pienten harjoitusten kautta.