Antti Heikinheimo

Olen Suomen joogaliiton opettajankoulutusohjelmasta valmistunut  jooganopettaja SJL. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen olen täydentänyt koulutustani muun muassa Sarah Powersin, Tias Littlelen ja Simon Lown opettajakoulutusohjelmissa sekä Joogaliiton täydennyskoulutuksessa.  Kaksi ja puoli vuotta sitten aloitin kolmivuotisen pranayamaopettajakoulutuksen Intian Lonavalassa sijaitsevassa Kaivalyadhaman joogainstituutissa. Minulla on ollut päivittäinen oma harjoitus yli kymmenen vuoden ajan.

Näytteilleasettaja: Suomen Joogaliitto ry

Luento: Pranayamaharjoituksen vaikutuksista

Lauantai 17.30, Parvi

Luennolla kuvataan Pranayamaharjoituksen vaikutuksia klassisten joogatekstien ja nykyaikaisen tutkimustiedon valossa.

Joogasutran mukaan jooga on mielen toimintojen pysäyttämistä.  Voimme vaikuttaa mieleemme välillisesti hengityksen avulla. Hengitys onkin hienovaraista energiaa meissä, johon voimme suoraan vaikuttaa. Mieleen emme voi suoraan vaikuttaa. Pranayamaharjoitus on hengityksen säätelyä harjoituksessa. Klassiset joogatekstit kuvaavat Pranayamaharjoituksen monia positiivisia vaikutuksia. Oikein tehtynä sen sanotaan hiljentävän mielemme ja parantavan kaikki sairaudet. Virheellisesti tehtynä se tuottaa sairauksia.

Myös nykytiede tuottaa tietoa Pranayamaharjoituksen psykofyysistä vaikutuksista. Millaista vaikutuksia harjoituksella on?Miten olen ne kokenut omassa harjoituksessani? Mistä ne johtuvat?

Tunti: Pranayamaharjoituksen perusteita

Sunnuntai 9.15, sali 3

Tunnilla keskitytään Pranayamaharjoituksen perusteisiin kuten istuma-asentoon, mieleen ja kahteen hengitystekniikkaan.

Joogasutran mukaan pranayamaharjoitukseen voidaan siirtyä, kun asanaharjoitus on vakiintunut, asento on rento ja vakaa, oppilaalla on kyky istua pitkään liikkumatta, selkä suorana mielen ollessa valoisa ja rauhallinen. Pranayamaharjoitus on hyvä tehdä aamulla, kun vatsa ja koko ruuansulatusjärjestelmä on mahdollisimman tyhjänä ja mieli mahdollisimman rauhallinen. Tunnin aikana harjoittelemme Pranayaman perusteita eli asentoa, hengitystä ja mieltä ja teemme kaksi hengitysharjoitusta. Niistä toinen on nopean ja toinen hitaan hengityksen harjoitus. Nauti aamupala vasta harjoituksen jälkeen ja tuo mahdollisuuksien mukaan istuinalusta mukanasi. Luokassa on niitä rajoitetusti.